Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2016/2017-0162
14042017
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: • 15.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Olováry • 16.04.2017 /nedeľa/ o 10,30 hod. 19.kolo III. liga Podbrezová B – Čadca /UT Skalica/ • 16.04.2017 /nedeľa/ o 15,00 hod. 17.kolo V. liga C Sásová – Jakub • 22.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 20.kolo III. liga Makov – Podbrezová B /kolidácia A,B družstiev/ • 29.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš • 30.04.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Pliešovce – Vinica • 30.04.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 21.kolo III. liga Detva – L. Štiavnica /kolidácia striedavý štart/ • 06.05.2017 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráňavy • 12.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 23.kolo III. liga Podbrezová B – Žarnovica /ihrisko Žarnovica/ • 20.05.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Terchová • 24.05.2017 /streda/ o 17,00 hod. 22.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Rosina 2. Nariaďujem odohrať MFS: • 15.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo III. liga Krásno – L. Hrádok /kolidácia striedavý štart – L. Hrádok 10€ MZF/ 3. Berieme na vedomie podnet FK O. Veselé, /MFS O. Veselé – Stráňavy sa odohrá v schválenom termíne – SP čl. 37/2 a RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/7b/. 4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017. 5. Pripomíname funkcionárom FK v zmysle bodu 3 – neodohratie MFZ, plnenie RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/8. 6. Nedostatky v MFS: Lučenec – Detva / časomiera/, Predmier – Rajec /oneskorený začiatok/, Vrútky – Chlebnice /videozáznam – opodstatnene/, Bobrov – L. Sliače /oneskorený začiatok/, Martin B – O. Poruba /nominácia hráčov/. 7. Schvaľujeme oprávnené štarty hráčov na osobný doklad totožnosti v stretnutiach dospelých 16. a 18. kola. Naďalej ostáva povinnosť FK predložiť riadiacej komisii platný RP do 48 hod. /RS SsFZ kap. X/2b/. Hliník nad Hronom opakovane /Mário Glezgo, RP 1140803/! Pripomíname R a DZ, že je povinnosťou v zápise resp. správe uviesť dôvod štartu hráča bez RP. Najbližšie prípady odstúpime KR SsFZ 8. V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa posledné 2 vyžrebované kolá odohrajú v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ (RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c). Vzhľadom na nové funkcionality ISSF futbalnet, ktoré sú momentálne v skúšobnej prevádzke, rozhodli sme sa v spolupráci so SFZ začať využívať možnosť umiestniť v tomto systéme videozáznam z MFS. Po zvážení technických možností vyskúšame túto funkcionalitu v priebehu jarnej časti súťažného ročníka u FK III. ligy. ISSF manažér klubu III. ligy zaregistruje, najneskôr do20.4.2017, zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam)na adrese my.sportnet.online. Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné odkliknúť. Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér klubu, cez funkciu „Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí“. Po sprístupnení modulu nahrá zodpovedná osoba za video záznam z MFS. Žiadame touto cestou ISSF manažérov klubov III. ligy, aby v prípade sprístupnenia tejto funkcionality oznámili túto skutočnosť ŠTK prostredníctvom podania na komisiu. V prípade nejasností, prípadne problémoch s registráciou kontaktujte: M. Majerová 0903 584 383, prípadne františek.ferenc@futbalsfz.sk . Podrobnejšie pokyny k umiestneniu videozáznamu zverejníme neskôr.
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2016/2017-0162
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 16:01
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 16:09
Stav: Vyriešené