Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2016/2017-0160
31032017
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:  01.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Hriňová  02.04.2017 /nedeľa/ o 10,30 hod. 17.kolo III. liga Podbrezová B – L. Štiavnica /UT Skalica/  08.04.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C Priechod – Hrochoť  15.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Olováry  22.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 20.kolo III. liga Makov – Podbrezová B /kolidácia A,B družstiev/  29.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš  12.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 23.kolo III. liga Podbrezová B – Žarnovica /ihrisko Žarnovica/  20.05.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Terchová 2. Nariaďujem odohrať MFS:  08.04.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga B Žabokreky – Blatnica /kolidácia Martin A,B/ 3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017. 4. Pripomíname funkcionárom FK v zmysle bodu 3 – neodohratie MFZ, plnenie RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/8. 5. Nedostatky v stretnutiach: D. Kubín – O. Veselé /časomiera/, Revúca – V. Krtíš /časomiera, hlásateľ, neskorý začiatok/, Hriňová – Jupie BB /ISSF/, Rajec – Čierne /ručne písaný zápis – odstupujeme KR SsFZ/, V. Blh – Jesenské /ISSF/ 6. Schvaľujeme oprávnené štarty hráčov na osobný doklad totožnosti v stretnutiach dospelých 14. a 16. kola. Naďalej ostáva povinnosť FK predložiť riadiacej komisii platný RP do 48 hod. /RS SsFZ kap. X/2b/. Pripomíname R a DZ, že je povinnosťou v zápise resp. správe uviesť dôvod štartu hráča bez RP. 7. V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa posledné 2 vyžrebované kolá odohrajú v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ (RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c). 8. Upozorňujeme funkcionárov najmä účastníkov III. ligy, že na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - Materiály sme umiestnili dokument SFZ Požiadavky na infraštruktúru štadiónov II. liga – súťažný ročník 2017/2018. Bolo by potrebné, aby sa s uvedeným dokumentom oboznámili najmä FK, ktoré majú nasledujúcom súťažnom ročníku, prípadne v blízkej budúcnosti , záujem štartovať v uvedenej súťaži a prijali také opatrenia, aby v prípade, že do uvedenej súťaže postúpia mohli splniť aj uvedené podmienky pre zaradenie ich družstva. Pri tejto príležitosti upozorňujeme FK, že SsFZ upraví podmienky svojho licenčného systému pre III. ligu tak, aby po jeho splnení nemali postupujúce družstvá vážnejšie problémy so splnením podmienok stanovených SFZ pre II. ligu.
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2016/2017-0160
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 15:58
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 15:58
Stav: Vyriešené