Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2016/2017-0159
24032017
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS: • III. liga – Liptovská Štiavnica – NE/UHČ – jarná časť 2016/2017 • III. liga – Námestovo – NE/UHČ – jarná časť 2016/2017 • III. liga – Liptovský Hrádok – NE/10,30 – jarná časť 2016/2017 • 25.03.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo IV. liga J Olováry – Medzibrod • 25.03.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 14.kolo V. liga C Č. Balog – Sásová /UT Skalica Podbrezová/ • 01.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 15.kolo IV. liga J Šalková – Hriňová • 08.04.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C Priechod – Hrochoť • 15.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Olováry • 22.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 20.kolo III. liga Makov – Podbrezová B /kolidácia A,B družstiev/ • 29.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš • 12.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 23. kolo III. liga Podbrezová B – Žarnovica /ihrisko Žarnovica/ • 20.05.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 22. kolo V. liga A Strečno – Terchová 2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017. 3. Pripomíname funkcionárom FK v zmysle bodu 2 – neodohratie MFZ, plnenie RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/8. 4. Nedostatky v stretnutiach: Čadca – Fiľakovo /časomiera/, N. Baňa – Žarnovica /časomiera, tlačiareň/, L. Štiavnica – L. Hrádok /rozhlas/. 5. Oprávnené štarty hráčov v MFS na osobný doklad totožnosti: Detva – Teplička, Námestovo – Krásno. Naďalej ostáva povinnosť predložiť riadiacej komisii platný RP do 48 hod. /RS SsFZ kap. X/2b/. 6. V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa posledné 2 vyžrebované kolá odohrajú v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ (RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c). 7. Upozorňujeme funkcionárov najmä účastníkov III. ligy, že na stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK - Materiály sme umiestnili dokument SFZ Požiadavky na infraštruktúru štadiónov II. liga – súťažný ročník 2017/2018. Bolo by potrebné, aby sa s uvedeným dokumentom oboznámili najmä FK, ktoré majú nasledujúcom súťažnom ročníku, prípadne v blízkej budúcnosti , záujem štartovať v uvedenej súťaži a prijali také opatrenia, aby v prípade, že do uvedenej súťaže postúpia mohli splniť aj uvedené podmienky pre zaradenie ich družstva. Pri tejto príležitosti upozorňujeme FK, že SsFZ upraví podmienky svojho licenčného systému pre III. ligu tak, aby po jeho splnení nemali postupujúce družstvá vážnejšie problémy so splnením podmienok stanovených SFZ pre II. ligu.
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2016/2017-0159
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 15:57
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 15:58
Stav: Vyriešené