Rozhodnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0266žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0265žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0261žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0260žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0258žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0257US37 Rapovce - Málinec D
SsFZ-STK-2017/2018-0256US37 Tomášovce - TIsovec
SsFZ-STK-2017/2018-0255žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0254žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0253žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0251žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0250žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0249žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0247žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0243žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0239žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0238žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0237žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0236žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0234žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2017/2018-0233žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0232žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2017/2018-0231žiadosť o zmenu HP
SsFZ-STK-2017/2018-0230vyjadrenie Žarnovica
SsFZ-STK-2017/2018-0229žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0228žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0227žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0226žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0225žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0224žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0223žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0222žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0221žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0220žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0219žiadosť o zmenu UHČ
SsFZ-STK-2017/2018-0218žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0217žiadosť o zmenu termínu