Rozhodnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0190žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0189odvolanie - vyjadrenie
SsFZ-STK-2017/2018-0183neodohratie MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0175zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0174žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0172žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0165nedoharné stretnutie
SsFZ-STK-2017/2018-0164zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0163zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0162neodohratie MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0161neodohratie MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0160zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0159zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0158zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0157zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0156zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0155zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0154zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0153zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0152zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0151zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0150zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0149zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0148zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0146žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0145žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0144žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0143žiadosť o zmenu termínu