Rozhodnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0143žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0139neodohratie MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0138neodohratie MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0137zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0136Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0135Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0134Zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0133Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0132Zmena miesta odohratia stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0131Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0130Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0129Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0128žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0127žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0125žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0124žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0123žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0122žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0121žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0120žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0119žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0118žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0116žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0115žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0114žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0113žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0112nedoharné stretnutie
SsFZ-STK-2017/2018-0111zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0110žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0109žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0108náhradný termín stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0107nedohraté stretnutie
SsFZ-STK-2017/2018-0106zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0105zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0104zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0103zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0102žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0101žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0099žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0098žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0097žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0096žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0095žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0094zrušenie stretnutia