Rozhodnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0034žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0033žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0032žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0031žiadosť o zmenu terminu
SsFZ-STK-2017/2018-0030zmena termínu stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0029náhradný termín stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0028zmena termínu stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0027zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0026zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0023US6 Rabča - Závažná Poruba ž
SsFZ-STK-2017/2018-0022US6 Rabča - Závažná Poruba ž
SsFZ-STK-2017/2018-0021žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0019žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0018žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0017žiadosť o zmenu UHČ
SsFZ-STK-2017/2018-0016štart hráčov
SsFZ-STK-2017/2018-0014žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2017/2018-0004Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0003Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2017/2018-0002Zmena termínu MFS