Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2017/2018-0430
D-591
Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 30.10.17 na 1 MFS:
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2017/2018-0430
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 14:08
Stav: Nové