Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2017/2018-0317
D-431
DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac august 2017 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohrania MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DS (družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2017/2018-0317
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 12:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 10.10.2017 12:52