Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2017/2018-0037
D-52
Prerokovanie previnenia
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2017/2018-0037
Klub: FK Šalková
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 16:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.08.2017 16:02
POKUTY