Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0636
D-802
Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 18.5.17 na 1 MFS
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0636
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 14:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Svetlovský 5 EUR 23.05.2017 09:47