Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0633
D-799
Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 13.5.17 na 1 MFS
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0633
Dátum zaevidovania: 19.05.2017 13:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Kravec 10 EUR 23.05.2017 09:01
Patrik Čupa 10 EUR 23.05.2017 09:01
Peter Staňo 10 EUR 23.05.2017 09:02
Michal Laurov 10 EUR 23.05.2017 09:03