Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0426
D-544
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0426
Dátum zaevidovania: 07.03.2017 10:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rastislav Ďurica 5 EUR 07.03.2017 10:34
Andrej Strelec 5 EUR 07.03.2017 10:36