Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0425
D-535
Marek Klátik 1219555 Dolná Strehová na 1SP do 30.6.17.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0425
Dátum zaevidovania: 07.03.2017 10:19
Stav: Nové