Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0424
D-538
DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 29.11.16 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS (pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, ďalšia pokuta a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0424
Dátum zaevidovania: 30.11.2016 12:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 30.11.2016 12:05
5 EUR 30.11.2016 12:06
5 EUR 30.11.2016 12:07
5 EUR 30.11.2016 12:07
POKUTY