Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0423
D-537
DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 29.11.16 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS (pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, ďalšia pokuta a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0423
Dátum zaevidovania: 30.11.2016 11:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 30.11.2016 11:56
10 EUR 30.11.2016 11:57
10 EUR 30.11.2016 11:58
10 EUR 30.11.2016 11:59
10 EUR 30.11.2016 12:01
10 EUR 30.11.2016 12:02
10 EUR 30.11.2016 12:03
POKUTY