Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2016/2017-0421
D-534
Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 7.11.16 na 1 MFS
Rozhodnutie: SsFZ-DK-2016/2017-0421
Dátum zaevidovania: 14.11.2016 13:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jaroslav Mihalda 10 EUR 14.11.2016 13:33
Maroš Miko 10 EUR 14.11.2016 13:34
Viktor Koták 10 EUR 14.11.2016 13:36
Ádám Urbán Oláh 10 EUR 14.11.2016 13:37
Lukáš Šuška 10 EUR 14.11.2016 13:39
Lukáš Palovič 10 EUR 14.11.2016 13:40
Michael Kostolný 10 EUR 14.11.2016 13:42