Disciplinárna komisia
Členovia
Miloš Hnilica
Zdenko Považan
Marcel Budáč
Miroslav Schneider
Ľudovít Hrmo
Dušan Šimun
Pavel Jánošík
Silvia Mesíková
Peter Kubinec
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-DK-2018/2019-0041U-41 FK Terchová - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0040U-40 Pavol Strmenský 1296937 (MFK Liptovský Mikuláš, II. liga dorast U19), DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS uloţenej v U1103 a mení zvyšok trestu na 1 súťaţné stretnutie podmienečne do 30.11.2018.
SsFZ-DK-2018/2019-0039U-39 Samuel Štefunda 1320369 (ATTACK Vrútky, II. liga MŢ U13 skupina Sever), DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS uloţenej v U971 a podľa čl. 41/2 DP mení zvyšok trestu na 1 súťaţné stretnutie podmienečne do 30.11.2018.
SsFZ-DK-2018/2019-0038U-38 Peter Mikloš 13111523, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretariát
SsFZ-DK-2018/2019-0037U-37 Roman Rohoň 1311817, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZa sekretariátu
SsFZ-DK-2018/2019-0036U-36 Michal Povaţan 1218937, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. . Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekreta
SsFZ-DK-2018/2019-0035U-35 Ladislav Šlapka 1179133, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZa sekretariá
SsFZ-DK-2018/2019-0034U-34 Michal Botka 1315089, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretariátu
SsFZ-DK-2018/2019-0033U-33 Patrik Širanec 1207510, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP.. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretari
SsFZ-DK-2018/2019-0032U-32 Patrik Hrivo 1335055, na základe podnetu KR SsFZ za oneskorené ospravedlnenie sa z delegácie na MFS podľa čl. 64/1a. DS pokarhanie podľa čl. 64/5 DP a čl. 11 DP. Uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.08.2018 (doklad o úhrade predloţiť DK SsFZ a sekretariátu
SsFZ-DK-2018/2019-0031U-31 TJ SantrioLáza, Berie na vedomie podanie klubu v ISSF (technické problémy s nahrávaním videozáznamu) a na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1.kolo V. liga skupina D - 05.08.2018 medzi TJ Santrio Láza - TJ Vinohrad Čebovce pod
SsFZ-DK-2018/2019-0030U-30 Cinobanský športový klub, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1.kolo V. liga skupina D - 05.08.2018 medzi Cinobanský športový klub - FK Sokol Oţdany podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej
SsFZ-DK-2018/2019-0029U-29 ŠK Vinica, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1.kolo V. liga skupina D - 05.08.2018 medzi ŠK Vinica - MFK Revúca, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadujúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola
SsFZ-DK-2018/2019-0028U-28 FK Filjo Ladomerská Vieska, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina C - 04.08.2018 medzi FK Filjo Ladomerská Vieska - ŠK Selce, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z
SsFZ-DK-2018/2019-0027U-27 FK 09 Bacúch, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina C - 04.08.2018 medzi FK 09 Bacúch - MFK Strojár Krupina, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2
SsFZ-DK-2018/2019-0026U-26 TJ Slovan Magura Vavrečka, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina A - 05.08.2018 medzi TJ Slovan Magura Vavrečka - OŠK Švošov, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej
SsFZ-DK-2018/2019-0025U-25 TJ Tatran Oščadnica, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina A - 05.08.2018 medzi TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Skalité, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS v
SsFZ-DK-2018/2019-0024U-24 FK Čierne, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina A - 05.08.2018 medzi FK Čierne - Predmier, podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapitola
SsFZ-DK-2018/2019-0023U-23 ŠK Belá, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo V. liga skupina A - 05.08.2018 medzi ŠK Belá - FK Tatran Turzovka podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapi
SsFZ-DK-2018/2019-0022U-22 Futbalový klub Slovenské Ďarmoty, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga JUH 05.08.2018 medzi Futbalový klub Slovenské Ďarmoty - FK Šalková podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývaj
SsFZ-DK-2018/2019-0021U-21 MŠK Tisovec, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga JUH 05.08.2018 medzi MŠK Tisovec - ŠK Prameň Kováčová podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kap
SsFZ-DK-2018/2019-0020U-20 MFK Spartak Hriňová, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga JUH 05.08.2018 medzi MFK Spartak Hriňová - FK mesta Tornaľa podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadujúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale
SsFZ-DK-2018/2019-0019U-19 MFK Dolný Kubín, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga SEVER 05.08.2018 medzi MFK Dolný Kubín - TJ Druţstevník Belá - Dulice podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo f
SsFZ-DK-2018/2019-0018U-18 FK Slávia Staškov, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo IV. liga SEVER 05.08.2018 medzi FK Slávia Staškov - TJ Bánová podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/201
SsFZ-DK-2018/2019-0017U-17 MFK Zvolen, na základe podnetu KR SsFZ za nezverejnenie videozáznamu z MFS 1. kolo TIPOS III. liga STRED 04.08.2018 medzi MFK Zvolen - FK Čadca podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS vo futbale 2018/2019 kapito
SsFZ-DK-2018/2019-0016U-16 TJ Druţstevník Blatnica. Berie na vedomie odvolanie voči U8 (doručené dňa 9.8. 2018 - ID 94103 ). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SsFZ.
SsFZ-DK-2018/2019-0015U-15 FK Čadca - pokuta
SsFZ-DK-2018/2019-0014U-14 Daniel Roman 1189023 (bezpečnostný manaţér FK Čadca, TIPOS III. liga Stred), berie na vedomie vyjadrenie menovaného. Za HNS voči delegovaným osobám ( DO) v priestoroch vyhradených pre DO po stretnutí 15. kola TIPOS III. ligy Stred FK Čadca - MŠK Rimav
SsFZ-DK-2018/2019-0013U-13 Pozastavenie výkonu športu za 2 ŽK
SsFZ-DK-2018/2019-0012U-12 Pozastavenie výkonu športu za 2 ŽK
SsFZ-DK-2018/2019-0011U-11 Pozastavenie výkonu športu za 2 ŽK
SsFZ-DK-2018/2019-0010U-10 Lukáš Nemec 1348033 (JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka, II. liga MD U17), vylúčený za HNS
SsFZ-DK-2018/2019-0009U-9 Andrej Kováčik 1210126 ( TJ Druţstevník Belá - Dulice, IV. liga Sever), vylúčený za HNS
SsFZ-DK-2018/2019-0008U 8: TJ Družstevník Blatnica. DK stanovuje nový dátum uhradenia uvedenej faktúry do 07.08.2018 a zároveň podľa čl. 64/6 DP upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote DK uloží ďalšie DS ( pozastavenie sú
SsFZ-DK-2018/2019-0007U 7: FK Čadca ( TIPOS III.liga Stred). začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS bezpečnostného manažéra Daniela Romana voči DO ( po skončení stretnutia v priestoroch vyhradených DO) a nedostatočnej US (umožnenie vstupu BM do p
SsFZ-DK-2018/2019-0006U 6: Daniel Roman 1189023 (bezpečnostný manažér FK Čadca, TIPOS III.liga Stred)
SsFZ-DK-2018/2019-0005U 5: Juraj Chupáč 1165711 ( Krásno nad Kysucou, TIPOS III.liga Stred), vylúčený za HNS, udretie súpera nadmernou silou podľa čl. 45 / 1 DP. DS na 3 súťažné stretnutia od 30.07.2018 podľa čl. 45 / 2a DP
SsFZ-DK-2018/2019-0004U-3 Futbalová akadémia Veľký Krtíš. DK berie na vedomie splnenie U1106 (úhrada nedoplatku MZF za máj 2018). Dňom 10.07.2018 ruší účinky zákazu transferov uloženej v U1106.
SsFZ-DK-2018/2019-0003U-2 MFK Detva dospelí. DK berie na vedomie splnenie U1105 (úhrada nedoplatku MZF za máj 2018). Dňom 10.07.2018 ruší účinky zákazu transferov uloženej v U1105.
SsFZ-DK-2018/2019-0002U - 4: Lazar Knieževič (1388959) DS uložená U 1043 uplynula v 28 kole TIPOS III.ligy STRED (24.06.2018).
SsFZ-DK-2018/2019-0001U 1: Marek Sýkora 1208817 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1074). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu ( pokuta 50