Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2016/2017-0046
Podanie
K podaniu používajte možnosť podania ku stretnutiu (viď pokyn v ÚS KR).
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2016/2017-0046
Dátum zaevidovania: 09.05.2017 11:54
Dátum vyriešenia: 09.05.2017 11:54
Stav: Vyriešené