Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2016/2017-0027
upozornenie
podávajte zásadne ku konkrétnemu stretnutiu.
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2016/2017-0027
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 11:00
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 11:00
Stav: Vyriešené