Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2016/2017-0025
poučenie
berieme na vedomie, no v budúcnosti použite výhradne podanie cez zápis ku konkrétnemu stretnutiu.
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2016/2017-0025
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 10:41
Dátum vyriešenia: 20.04.2017 10:41
Stav: Vyriešené