Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2016/2017-0023
Rozhodnutie VV SsFZ
VV SsFZ ukladá poplatok podľa RS SsFZ 2016/2017, kap. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 3 a v zmysle RS SsFZ 2016/2017,kap. XXIII. Poplatky, bod 2 za neplnenie podmienky o počte mládežníckych družstiev.
Rozhodnutie: SsFZ-EK-2016/2017-0023
Dátum zaevidovania: 31.10.2016 12:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
250 EUR 31.10.2016 12:49
1000 EUR 31.10.2016 12:49
500 EUR 31.10.2016 12:49
1000 EUR 31.10.2016 12:50