Rozhodnutia
SsFZ-EK-2017/2018-0108Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0107Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0106Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0105Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0104Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0103Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0102Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0101Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0100Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2017/2018-0098Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0097Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0096Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0095Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0094Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0093Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0092Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0091Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0090Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0089Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0088Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0087Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0086Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0085Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0084Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0080Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2017/2018-0079Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2017/2018-0078Poplatok za odvolanie
SsFZ-EK-2017/2018-0077Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0076Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2017/2018-0075Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0074Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0073Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0072Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0071Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0070Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0069Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0068Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0067Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0066Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0065Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0064Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0063Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0062Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0061Servisný poplatok
SsFZ-EK-2017/2018-0060Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0059Paušálne náhrady za R