Rozhodnutia
SsFZ-EK-2017/2018-0034Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0033Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0032Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0031Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0030Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0029Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0028Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0027Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0026Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0025Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0024Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0023Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0022Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0021Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0020Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0019Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0018Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0017Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0016Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0015Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0014Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0013Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0012Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0011Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0010Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0009Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0008Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0007Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0006Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0005Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0004Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0003Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0002Paušálne náhrady R
SsFZ-EK-2017/2018-0001Paušálne náhrady R