Rozhodnutia
SsFZ-EK-2017/2018-0058Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0057Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0056Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0055Paušálne náhrady za R a DZ
SsFZ-EK-2017/2018-0054Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0053Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0052Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0051Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0050Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0049Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0048Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0047Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0046Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0045Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0044Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0043Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0042Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0041Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0040Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0039Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0038Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0037Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0036Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0035Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0034Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0033Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0032Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0031Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0030Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0029Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0028Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0027Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0026Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0025Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0024Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0023Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0022Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0021Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0020Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0019Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0018Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0017Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0016Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0015Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0014Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0013Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0012Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0011Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0010Odmena delegovaných osôb
SsFZ-EK-2017/2018-0009Odmena delegovaných osôb