Live center
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
28.07.2018 17:30   o 5d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
29.07.2018 17:30   o 6d20h50m14s
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
28.07.2018 10:00   o 5d13h20m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
04.08.2018 10:00   o 12d13h20m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
28.07.2018 12:30   o 5d15h50m14s
Súťaže
Komisie
SsFZ-STK-2018/2019-0006žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0005žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0004žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-STK-2018/2019-0003žiadosť o zmenu termínu
SsFZ-DK-2018/2019-0004U-3 Futbalová akadémia Veľký Krtíš. DK berie na vedomie splnenie U1106 (úhrada nedoplatku MZF za máj 2018). Dňom 10.07.2018 ruší účinky zákazu transferov uloženej v U1106.
SsFZ-DK-2018/2019-0003U-2 MFK Detva dospelí. DK berie na vedomie splnenie U1105 (úhrada nedoplatku MZF za máj 2018). Dňom 10.07.2018 ruší účinky zákazu transferov uloženej v U1105.
SsFZ-DK-2018/2019-0002U - 4: Lazar Knieževič (1388959) DS uložená U 1043 uplynula v 28 kole TIPOS III.ligy STRED (24.06.2018).
SsFZ-DK-2018/2019-0001U 1: Marek Sýkora 1208817 (TJ Tatran VLM Pliešovce, IV. liga skupina JUH). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1074). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu ( pokuta 50
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy
Partneri
Partneri Stredoslovenského futbalového zväzu