24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 11:00   o 9h 20m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 11:00   o 9h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
07.09.2017
Záverečná nominácia hráčov SsFZ na Regions´ Cup (aktualizované 7.9.2017)
17.08.2017
Začala sa príprava na Regions´ Cup
11.08.2017
MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017
11.07.2017
Je tu ďalší ročník Slovnaft Cup-u
03.07.2017
Zaradenie družstiev, čísla, výnimky a termíny pre súť. roč. 2017/2018 (článok aktualizovaný)
Oblastné správy
Správy
Komisie
SsFZ-STK-2017/2018-0108náhradný termín stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0107nedohraté stretnutie
SsFZ-STK-2017/2018-0106zrušenie stretnutia
SsFZ-STK-2017/2018-0105zrušenie stretnutia
SsFZ-EK-2017/2018-0037Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0036Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0035Paušálne náhrady za R
SsFZ-EK-2017/2018-0034Odmena delegovaných osôb
SsFZ-KM-2017/2018-0023FK Diviaky - podnet
SsFZ-KM-2017/2018-0022US10 Dudince - CVČ Brusno ž
SsFZ-KM-2017/2018-0021Pliešovce D - podnet
SsFZ-KM-2017/2018-0020O. Jasenica - Štiavnik D
SsFZ-KR-2017/2018-0016sťažnosť neakceptovaná
SsFZ-KR-2017/2018-0015sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0014sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2017/2018-0013sťažnosť neopodstatnená
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Súťaže
III.liga SsFZ (Muži)
III.liga SsFZ, 8. kolo
23.09.2017 15:00
: 2
23.09.2017 15:00    Ukončený
23.09.2017 15:00
: 0
23.09.2017 15:00    Prebieha
23.09.2017 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
IV.liga SEVER (Muži)
IV.liga SEVER, 8. kolo
23.09.2017 15:00
10 : 1
23.09.2017 15:00    Ukončený
23.09.2017 15:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
8h 50m 19s
24.09.2017 10:30
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
IV.liga JUH (Muži)
IV.liga JUH, 8. kolo
23.09.2017 15:00
5 : 2
23.09.2017 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
V.liga skupina A (Muži)
V.liga skupina A, 8. kolo
23.09.2017 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
V.liga skupina B (Muži)
V.liga skupina B, 8. kolo
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
V.liga skupina C (Muži)
V.liga skupina C, 8. kolo
23.09.2017 15:00
: 1
23.09.2017 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
V.liga skupina D (Muži)
V.liga skupina D, 8. kolo
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
Do zápasu ostáva
13h 20m 19s
24.09.2017 15:00
24.09.2017 15:00   o 13h 20m 19s
II.liga SD U19 (Muži)
II.liga SD U19, 8. kolo
23.09.2017 10:00    
23.09.2017 10:00
3 : 0
23.09.2017 10:00    Ukončený

Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
III.liga dorast U19 skupina SEVER (Muži)
III.liga dorast U19 skupina SEVER, 8. kolo
23.09.2017 14:00
: 0
23.09.2017 14:00    Prebieha
23.09.2017 14:00
: 0
23.09.2017 14:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
8h 50m 19s
24.09.2017 10:30
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
Do zápasu ostáva
8h 50m 19s
24.09.2017 10:30
III.liga dorast U19 skupina JUH (Muži)
III.liga dorast U19 skupina JUH, 8. kolo
23.09.2017 14:00
: 5
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:00
3 : 2
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:30
10 : 1
23.09.2017 14:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
24.09.2017 12:30   o 10h 50m 19s
Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
24.09.2017 12:30   o 10h 50m 19s
IV.liga dorast U19 skupina A (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina A, 8. kolo
IV.liga dorast U19 skupina B (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina B, 8. kolo
IV.liga dorast U19 skupina C (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina C, 8. kolo
IV.liga dorast U19 skupina D (Muži)
IV.liga dorast U19 skupina D, 8. kolo
23.09.2017 14:00
5 : 3
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:00
: 2
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:00    Ukončený
23.09.2017 14:10
: 3
23.09.2017 14:10    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
SsFZ Regionálna liga junioriek (Ženy)
Liga junioriek SsFZ, 4. kolo

Do zápasu ostáva
8h 50m 19s
24.09.2017 10:30
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
Do zápasu ostáva
8h 50m 19s
24.09.2017 10:30
24.09.2017 10:30   o 8h 50m 19s
Do zápasu ostáva
12h 20m 19s
24.09.2017 14:00
24.09.2017 14:00   o 12h 20m 19s
Do zápasu ostáva
1mes 5d 8h 50m 19s
29.10.2017 10:30
29.10.2017 10:30   o 1mes 5d 8h 50m 19s
II.liga MD U17 (Muži)
II.liga MD U17, 8. kolo
23.09.2017 12:30    
23.09.2017 12:30
2 : 1
23.09.2017 12:30    Ukončený

Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
24.09.2017 12:30   o 10h 50m 19s
Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
24.09.2017 12:30   o 10h 50m 19s
Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
24.09.2017 12:30   o 10h 50m 19s
Do zápasu ostáva
10h 50m 19s
24.09.2017 12:30
II.liga SŽ U15 skupina JUH (Muži)
II.liga SŽ U15 skupina JUH, 8. kolo
23.09.2017 10:00
: 1
23.09.2017 10:00    Ukončený
23.09.2017 10:00
: 0
23.09.2017 10:00    Prebieha
23.09.2017 10:00
: 2
23.09.2017 10:00    Ukončený
23.09.2017 10:00
: 9
23.09.2017 10:00    Ukončený
23.09.2017 10:00
: 4
23.09.2017 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
9h 20m 19s
24.09.2017 11:00
III.liga SŽ U15 skupina A (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina A, 8. kolo
23.09.2017 10:00
: 5
23.09.2017 10:00    Ukončený
23.09.2017 14:00
2 : 1
23.09.2017 14:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
8h 20m 19s
24.09.2017 10:00
24.09.2017 10:00   o 8h 20m 19s
Do zápasu ostáva
4d 13h 20m 19s
28.09.2017 15:00
28.09.2017 15:00   o 4d 13h 20m 19s
III.liga SŽ U15 skupina B (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina B, 8. kolo
23.09.2017 10:00    Ukončený

23.09.2017 10:00
: 0
23.09.2017 10:00    
0
Do zápasu ostáva
9h 20m 19s
24.09.2017 11:00
24.09.2017 11:00   o 9h 20m 19s
Do zápasu ostáva
9h 20m 19s
24.09.2017 11:00
24.09.2017 11:00   o 9h 20m 19s
Do zápasu ostáva
9h 20m 19s
24.09.2017 11:00
24.09.2017 11:00   o 9h 20m 19s
III.liga SŽ U15 skupina C (Muži)
III.liga SŽ U15 skupina C, 8. kolo
II.liga MŽ U13 skupina JUH (Muži)
II.liga MŽ U13 skupina JUH, 8. kolo
23.09.2017 12:00
: 0
23.09.2017 12:00    Ukončený
23.09.2017 12:00
: 0
23.09.2017 12:00    Prebieha
23.09.2017 12:00
: 6
23.09.2017 12:00    Ukončený
23.09.2017 12:00
: 2
23.09.2017 12:00    Ukončený
23.09.2017 12:00
: 4
23.09.2017 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
III.liga MŽ U13 skupina A (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina A, 8. kolo
23.09.2017 12:00
: 11
23.09.2017 12:00    Ukončený
23.09.2017 16:00
15 : 0
23.09.2017 16:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
Do zápasu ostáva
4d 15h 20m 19s
28.09.2017 17:00
28.09.2017 17:00   o 4d 15h 20m 19s
III.liga MŽ U13 skupina B (Muži)
III.liga MŽ U13 skupina B, 8. kolo
23.09.2017 11:40    Ukončený

23.09.2017 12:00
: 0
23.09.2017 12:00    
0
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
24.09.2017 13:00   o 11h 20m 19s
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
24.09.2017 13:00   o 11h 20m 19s
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
24.09.2017 13:00   o 11h 20m 19s
III.liga MŽ U13 skupina C (Muži)
III.liga MŽ skupina C, 8. kolo
23.09.2017 12:00    Ukončený
23.09.2017 12:00
4 : 2
23.09.2017 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
10h 20m 19s
24.09.2017 12:00
24.09.2017 12:00   o 10h 20m 19s
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
Do zápasu ostáva
11h 20m 19s
24.09.2017 13:00
24.09.2017 13:00   o 11h 20m 19s
Partneri
Partneri Stredoslovenského futbalového zväzu